Scopul educației este să îi pregătească pe tineri să se educe ei înșiși pe parcursul vieții lor. Robert Maynard Hutchins

Bine ati venit!

Scurt istoric al școlii

Școala a fost înființată în anul 1975, la 15 septembrie, având în dotare 24 sali de clasă, 2 ateliere-scoală (lacatușerie și croitorie), 2 cabinete medicale, o sală pentru bibliotecă, 1 laborator (fizică-chimie); curtea interioară a fost de la început asfaltată. Consemnăm existența unei săli pentru secretariat și cabinetul directorului. La început planul de școlarizare a fost dat pentru 17 clase. Cadrele didactice titulare erau foarte puține (profesori, învățători) transferate de la Școala Nr.156 din Militari, iar personalul administrativ era format din: secretar, administrator si bibliotecar. Treptat au luat ființă noi clase datorită mutării cetățenilor în noile blocuri date în folosință și a amenajării unei colonii pentru muncitorii care lucrau la construirea stației de metrou. S-a ajuns astfel în anul 1979 la 90 de clase și s-a învatat în trei schimburi. A luat ființă un semiinternat care a funcţionat la început cu un numar de 80 de elevi, ajungând în prezent la un numar de 120 elevi.

Află mai multe