În clasa pregătitoare se pot înscrie:
• Obligatoriu copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv.
• La cererea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017, inclusiv dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu secces a clasei pregătitoare.
        Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare se face în perioada 27 februarie - 16 martie 2017.
        Program zilnic, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-vineri), respectiv 9:00-13:00 (sâmbăta).

        La această activitate vor participa:
• Director Prof. Stoica Adriana;
• Director adjunct, Prof. Mirescu Corina;
• Director adjunct, Prof. Chiță Camelia;
• Cadrele didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018;
• Reprezentanți ai părinților elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018;
• Cadre didactice care predau la ciclul primar, personal implicat în activitatea de Școală după Școală, semiinternat, after-school.

        Oferta școlii:
• Planul de școlarizare propus pentru anul școlar 2017-2018, la clasa pregătitoare, este: 8 clase cu un total de 200 de locuri;
• Clase cu studiul limbii engleze;
• Programul "Școală după școală" finanțat de Consiliul Local al Sectorului 6;
• Afterschool organizat de asociația părinților;
• Semiinternat;
• Activități extracurriculare atractive;
• Colaborare cu D.G.A.S.P.C Sector 6;
• Consilier școlar;
• Sală de sport pentru activități;
• Teren multifuncțional în aer liber;
• Cabinete de informatică, biologie, fizică și chimie.

        Din activitățile școlii:
• Revista școlii: Magia adolescenței;
• Parteneriate cu grădinițe, școli sau instituții partenere;
• Proiecte educaționale: "Pădurea - izvor de viață, "Și eu mănânc sănătos", ș.a.;
• Simpozioane regionale: "Violența în școli", "Integrarea copiilor cu ADHD în învățământul de masă".