Document
Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizați PDF
Plan de masuri ISMB privind admiterea in clasa a IX-a, in anul scolar 2017-2018 Vizualizați PDF
Componenta comisiei de admitere a Municipiului Bucuresti, an scolar 2017-2018 Vizualizați PDF
Adresa ISMB ref.la Nota MEN 31208 din 02.05.2017 modificare calendare admitere 2017.pdf Vizualizați PDF

Învățământ liceal de stat

Document
OMENCS 5077/2016 privind organizarea și desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizați PDF
Anexa 1 la OMENCS 5077/2016 privind Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizați PDF
Anexa 2 la OMENCS 5077/2016 privind calculul mediei de admitere utilizat pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizați PDF
OMECTS 4802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012 Vizualizați PDF
OMEN 4432/2014 – Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2017 pentru anul scolar 2016-2017) Vizualizați PDF
Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna din cadrul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizați PDF
OMEN nr. 3794 din 26.04.2017 si Anexa modificare Calendar admitere liceu 2017-2018.pdf Vizualizați PDF

Învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani

Document
ORDIN MEN nr. 3556/2017 aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul şcolar 2017-2018 Vizualizați PDF
OMENCS 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat Vizualizați PDF
OMENCS 5069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizați PDF
OMENCS 5033/2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat Vizualizați PDF
OMEN 3792 din 26.05.2017 Admitere învățământ pofesional dual Vizualizați PDF
CNDIPT Anexa 2 la Ordinul nr. 3556 Calendar admitere invatamant dual 2017-2018 Revizuit Vizualizați PDF
CNDIPT Anexa la Ordinul 5069 Calendar admitere invatamant profesional 2017-2018 Revizuit Vizualizați PDF
OMEN 3793 din 26.05.2017 Admitere invatamant profesional Vizualizați PDF