Școala Gimnazială Nr. 117 cu sediul în str. Fabricii, nr. 22, sector 6, București, în temeiul art. 1-7 din Regulamentul cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările din HG nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, astfel:
- secretar S – 1 post;
- pedagog M – 1 post;
- ajutor programator M – 1 post;
- îngrijitor G/M – 3 posturi;
- paznic G/M – 1 post.

Toate informațiile necesare le regăsiți în fișierul PDF de mai jos.

Denumire document
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante Vizualizați PDF