Prin prezenta vă informăm că, Ministerul Educației Naționale prin adresa nr. 27414/02.03.2017, înregistrată la ISMB cu nr. 4910/02.03.2017, ne comunică faptul că Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, se va derula și în anul 2017.

Informațiile necesare le regăsiți în fișierul PDF atașat mai jos.

Denumire adresă
Adresa ISMB 4910/02.03.2017 Vizualizați PDF